Verwezenlijkingen waar we erg trots op zijn

Door de jaren heen hebben we de visie van Abe Luga verder uitgewerkt, verfijnd en in praktijk gebracht. Met succes. En daar zijn we best trots op.